Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

  • Phạm Mạnh Duyệt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Hội nghị

  • Trần Viết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị

  • Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

  • Các đồng chí đại biểu dự hội nghị

  • Toàn cảnh Hội nghị

  • Hội nghị thảo luận góp ý, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Thư viện ảnh khác