Công bố Quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ

  • Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Mạnh Duyệt.

Thư viện ảnh khác