Thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất công ích trên địa bàn xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-TNMT ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất công ích trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 31/7/2015 Đoàn Thanh tra 95 do đồng chí Hồ Hữu Phước: Phó Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân xã Tràng Đà.

Cùng làm việc với đoàn thanh tra về phía UBND xã Tràng Đà gồm có các đồng chí Nguyễn Văn Thanh, P.Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; đồng chí Đỗ Đình Phương, Công chức địa chính xã và đồng chí  Dương Thu Thảo,  Kế toán.

Xã Tràng Đà có diện tích tự nhiên là 1.324,76 ha trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp: 478,16 ha, đất lâm nghiệp: 637,52 ha, đất nuôi trồng thủy sản: 6,75ha. Tổng dân số: Xã có 1.520 hộ với 5.436 nhân khẩu, số hộ làm nông nghiệp 446 hộ với 892 lao động. Bình quân diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 408 m2/người;

Tại Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 20/7/2015 của Ủy ban nhân dân xã Tràng Đà tổng diện tích đất công ích trên toàn xã là 62.915 m2, tỷ lệ để lại là 5,02%. Loại đất để đất công ích là Đất NHK: 59.050m2, đất lúa: 3.865m2.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại xã và đi thực địa, tiến hành rà soát lại toàn bộ diện tích đất công ích và các hợp đồng cho thuê đất công ích trên địa bàn xã có được kết quả như sau: Việc quản lý đất công ích của xã Tràng Đà được để bằng diện tích đất thực tế, để tập trung tại 04 xóm (xóm 12, xóm 14,  xóm 5 và xóm 6) với tổng diện tích là 62.915 m2, có 12 trường hợp hợp đồng đấu thầu sử dụng đất công ích.

Ủy ban nhân dân xã đã lập sổ theo dõi sử dụng đất công ích chi tiết, hàng năm báo cáo HĐND xã và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. Thực hiện đúng trình tự thủ tục đấu thầu sử dụng đất công ích xã, thời gian thực hiện thầu khoán theo quy định; nguồn thu từ đất công ích, Ủy ban nhân dân xã đều nộp vào kho bạc Nhà nước, cân đối giao chỉ tiêu ngân sách hàng năm, không trích để lại xã.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra sẽ góp phần nâng cao hiệu quả về công tác quản lý, sử dụng hợp lý quỹ đất công ích trên địa bàn xã Tràng Đà nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung. Đối với các xã và các huyện còn lại đoàn thanh tra sở (TN&MT) cũng sẽ  thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý đất công ích của địa phương.

Tin cùng chuyên mục