Kết quả công tác thanh tra quý III năm 2015 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Trong quý III năm 2015, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực của ngành.

Để kịp thời phát hiện và tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có biện pháp kịp thời xử lý những khuyết điểm, sai phạm, lực lượng Thanh tra Sở đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh kiểm tra đột xuất theo quy định thuộc lĩnh vực  quản lý của ngành đối với các tổ chức, các nhân trên địa bàn tỉnh.
 
Vào ngày 15 hàng tháng Thanh tra sở đã tham gia tiếp công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức.
Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Các ý kiến của công dân đều được tiếp thu, giải thích tận tình, chu đáo và được ghi vào sổ tiếp công dân theo quy định. Không để xảy ra bức xúc, gây rối hoặc có phản hồi không tốt trong việc tiếp công dân của Thanh tra Sở.
 
Trong quý III/2015 Thanh tra sở đã tổ chức 02 đoàn thanh tra về công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn; tiến hành tổ chức kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất đối với Công ty cổ phần dược và dịch vụ thương mại Tuyên Quang. Bên cạnh đó Thanh tra sở phối hợp với Đoàn công tác của thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tham gia tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cùng với đó phối hợp với Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh kiểm tra việc hoạt động khoáng sản đối với một số công ty trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện những vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản; tiến hành lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính theo thẩm quyền đối với những đơn vị vi phạm, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo quy định.
 
Để khắc phục những tồn tại và phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới lực lượng Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường đi vào nề nếp, đáp ứng quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.
 
 
 

Tin cùng chuyên mục