Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Tài nguyên và Môi trường tại Tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện kế hoạch của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1819/QĐ-BTNMT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường và chỉ đạo của UBND tỉnh giao cho Sở (TN&MT) là cơ quan đầu mối làm việc với Đoàn thanh tra. Ngày 27/8/2015 Sở TN&MT đã tổ chức họp Công bố Quyết định thanh tra, kế hoạch thanh tra đối với các đơn vị liên quan.

Dự họp, về phía Đoàn công tác gồm có đồng chí: Phan Minh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra môi trường và tài nguyên nước, Thanh tra Bộ TN&MT, Trưởng đoàn; Các thành viên của đoàn gồm: Trương Tiến Dũng, Thanh tra viên, Thanh tra Bộ TN&MT; Trần Đình Sơn, Thanh tra viên, Thanh tra Bộ TN&MT; Trần Thị Thu Hằng, chuyên viên phòng quản lý quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước, Cục quản lý tài nguyên nước; Lê Đỗ Trí, Phó trưởng phòng kiểm soát hoạt động thăm dò, Cục giám sát hoạt động khoáng sản, Tổng cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Đỗ Công Hiếu, chuyên viên phòng quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ, Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam;
Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang có: Đồng chí Nguyễn Sơn Lâm – Phó giám đốc Sở;  Nguyễn Trường Lâm, Chánh Thanh tra Sở  cùng một số Công ty hoạt động trong lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Sơn Lâm – Phó giám đốc Sở TN&MT đã chủ trì cuộc họp.
 
Tại cuộc họp đồng chí Phan Minh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra môi trường và tài nguyên nước, Thanh tra Bộ TN&MT, Trưởng đoàn công tác đã thông báo quyết định và kế hoạch thanh tra của đoàn về việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ, lĩnh vực bảo vệ môi trường, lĩnh vực khoáng sản, lĩnh vực tài nguyên nước.
 
Việc Thanh tra nhằm đánh giá công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý những vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo đúng quy định của pháp luật.
Thông qua hoạt động thanh tra nhằm phát hiện những tồn tại, bất cập của cơ chế, chính sách để kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, sửa đổi các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường đảm bảo phù hợp thực tiễn, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Tin cùng chuyên mục