Công bố Quyết định thanh tra và Kế hoạch Thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất công ích

Sáng nay (20/7), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức họp Công bố Quyết định thanh tra và kế hoạch thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất công ích trên địa bàn thành phố và huyện Yên Sơn;

Dự họp, về phía Sở TN&MT có các đồng chí: Nguyễn Trường Lâm – Chánh Thanh tra Sở, Hồ Hữu Phước – Phó Chánh thanh tra Sở; cùng các đồng chí thanh tra viên của Sở; Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; phòng TN&MT thành phố và huyện Yên Sơn;Lãnh đạo UBND các xã: Thái Long, Tràng Đà thuộc thành phố Tuyên Quang; các xã: Mỹ Bằng, Tiến Bộ, Thái Bình, Lang Quán huyện Yên Sơn;

Tại cuộc họp, đồng chí Hồ Hữu Phước – Phó Chánh thanh tra Sở đã công bố Quyết định thanh tra và kế hoạch thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất công ích trong thời kỳ từ: 01/01/2010 đến 31/12/2014 trên địa bàn các xã Thái Long, Tràng Đà thuộc thành phố Tuyên Quang và các xã: Mỹ Bằng, Tiến Bộ, Thái Bình, Lang Quán của huyện Yên Sơn;

Theo Quyết định sẽ có 2 Đoàn thanh tra của Sở do 2 đồng chí làm Trưởng đoàn gồm đồng chí Hồ Hữu Phước – Phó Chánh thanh tra Sở và đồng chí Vũ Mạnh Thường – Thanh tra viên Thanh tra sở;

Đoàn thanh tra sẽ xây dựng kế hoạch thanh tra, triển khai thực hiện nội dung thanh tra và chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật; thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Tin cùng chuyên mục