,

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Triển khai 7 đoàn thanh tra, kiểm tra

Trong tháng 4, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã triển khai 2 đoàn kiểm tra dự án đầu tư cấp bách 18 trạm khí tượng thủy văn (KTTV) phục vụ dự báo bão, nước dâng và sóng; dự án đầu tư đồng bộ, kiên cố các trạm KTTV thuộc Đài KTTV khu vực Trung bộ giai đoạn 2007 - 2010.

Đồng thời, triển khai đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KTTV đối với Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung bộ; thanh tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ tại tỉnh Bắc Giang; kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và KTTV trong hoạt động thủy điện tại tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên. Ngoài ra, triển khai 2 đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước trong hoạt động khai thác titan tại các tỉnh Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị và Huế.

Trong tháng, Bộ TN&MT đã nhận được 348 lượt đơn khiếu nại, tố cáo. Qua công tác phân loại, xử lý đơn, chủ yếu là đơn khiếu nại vượt cấp không thuộc thẩm quyền đã được Bộ hướng dẫn theo quy định của pháp luật./.

Monre

Tin cùng chuyên mục