,

Tiếp tục thanh tra về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai trong tháng 6

Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), trong tháng 6, ngành sẽ tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra theo chương trình, kế hoạch năm 2011, nhất là các đoàn thanh tra chuyên đề về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai. Đồng thời với việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, TTCP sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; tập trung kiểm tra, xác minh, kết luận các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao. 

          

Tháng 5/2011, TTCP đã kết thúc thanh tra tại Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam; thành lập và triển khai hai đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội và việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai đối với một số tổ chức, cá nhân tại tỉnh Kiên Giang. 

TTCP cũng tiếp tục tiến hành 13 cuộc thanh tra, gồm: Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; thanh tra việc quy hoạch và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh; thanh tra một số nội dung công tác quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí, viễn thông và internet tại Bộ Thông tin -Truyền thông; thanh tra công tác quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với việc quản lý các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2008-2010 và việc thực hiện dự án đầu tư "Cải tạo, nâng cấp phim trường và cơ sở vật chất kỹ thuật Hãng phim Giải phóng"; thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Bắc Giang, Lâm Đồng, Kon Tum trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý vốn, tài sản tại Tập đoàn Dầu khí; thanh tra trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thanh tra và khiếu nại, tố cáo. 

Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 790 cuộc thanh tra, đã kết thúc 235 cuộc. Tổng hợp kết quả từ các cuộc thanh tra đã kết thúc phát hiện sai phạm 55,793 tỷ đồng; đã kiến nghị thu hồi 46, 388 tỷ đồng (đã thu 3, 271 tỷ đồng); kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 9,405 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 9 tập thể, 48 cá nhân. 

Lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại 13.785 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, phát hiện 8.714 tổ chức, cá nhân có sai phạm; đã ban hành 8.690 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 16,662 tỷ đồng (đã thu 11,720 tỷ đồng).

Cũng trong tháng 5, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TTCP và các cấp thanh tra tăng cường lực lượng, thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, góp phần quan trọng vào việc thành công của cuộc bầu cử.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân ở hai trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và phân công lãnh đạo TTCP, cử Tổ công tác làm việc với các địa phương để kiểm tra, hướng dẫn và triển khai nhiệm vụ trong tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người) để bảo đảm ổn định tình hình bầu cử.

Monre

Tin cùng chuyên mục