,

Cần đấu giá quỹ đất bên đường mới xây dựng

Theo Bộ Tài chính, quá trình Nhà nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tạo ra giá trị chênh lệch rất lớn của quỹ đất hai bên đường, nhất là tại các vị trí có lợi thế thương mại ở các đô thị có giá đất cao.

Họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Ngày 09/3, Sở tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Tràng ...