,

Liên hợp quốc đề cao vai trò của quản lý đất đai

Nhấn mạnh vai trò của nguồn đất đai lành mạnh trong việc duy trì một cuộc sống bền vững trên Trái Đất, ngày 13/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các nước đưa vấn đề quản lý đất đai bền vững thành một trong những di sản của Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20), diễn ra cuối tháng này tại Brazil.