Hội nghị tập huấn “ Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý đất đai

Ngày 1/8 tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Đất đai phối hợp với Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ đất tổ chức Hội nghị tập huấn “Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư”. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, các cán bộ thuộc Tổng cục Quản lý Đất đai và cán bộ 63 Sở TN&MT.