Họp Ban chỉ đạo Xây dựng giá các loại đất năm 2011 trên địa tỉnh

Ngày 22/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang đã tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh. Dự họp có đồng chí Trần Ngọc Thực – Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh; đồng chí Hoàng Văn An – Giám đốc Sở TN&MT, phó ban chỉ đạo và các đồng chí lãnh đạo UBND các huyện, thành phố - thành viên ban chỉ đạo đã dự họp.

Thu ngân sách từ đất đai tăng mạnh

Thị trường bất động sản đặc biệt là đất đai đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước. So với 5 năm trước đây, mức thu từ đất đai ...