Năm 2020, hoàn thiện hệ thống quản lý đất đai

Bộ TN&MT cho biết, đến năm 2020, sẽ hoàn thiện hệ thống quản lý đất đai, nâng trình độ quản lý ngang với các nước trong khu vực. Năm 2030, Việt Nam sẽ đứng vào hàng ngũ những nước có hệ thống quản lý đất đai hiện đại trên thế giới. Bên cạnh đó, ngành sẽ chuyển trọng tâm hoạt động từ quản lý hành chính với tài nguyên đất sang quản lý kinh doanh tài sản đất đai quốc gia, cung cấp dịch vụ hành chính, pháp lý cho người sử dụng đất.

Monre

Tin cùng chuyên mục