Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Phát huy trí tuệ tập thể để có sản phẩm chất lượng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Địa chất Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam (ĐC & KSVN) về  chương trình kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Địa chất Việt Nam. Cùng dự có đại điện các Vụ chức năng thuộc Bộ.

Sau khi nghe Phó Cục trưởng Cục ĐC & KS VN Nguyễn Quang Hưng báo cáo Chương trình kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Địa chất VN, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định: Đây là hoạt động nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng bộ TN & MT, có ý nghĩa lớn, thiết thực đối với các thế hệ địa chất VN trước kia và ngày nay trong gần một thập kỷ qua trên con đường tìm tài nguyên khoáng sản phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của ngành Địa chất trong sự nghiệp đổi mới đất nước và thực hiện chủ trương của Bộ kinh tế hóa ngành TN&MT.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo: Cục ĐC & KS VN cần phối hợp với Tổng hội Địa chất VN, Văn phòng và các Vụ chức năng thuộc Bộ để có sản phẩm mang trí tuệ tập thể nhằm tổ chức kỷ niệm thành lập ngành thật thiết thực và hiệu quả. Trước mắt tập trung vào công tác văn kiện, nhất là Tuyển tập báo cáo KHĐCKS VN, Thư mục Địa chất VN; tuyên truyền quảng bá trên một số phương tiện thông tin đại chúng về ngành ĐC & KSVN; tổ chức hội nghị khoa học ĐC & KS, hoàn chỉnh Kỷ yếu 65 năm của ngành; hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ đề nghị tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho ngành Địa chất VN và một số đơn vị theo các tiêu chí đã quy định. Việc tổ chức thực hiện phải có kịch bản chi tiết, cụ thể, thực sự cầu thị để có sản phẩm chất lượng tổ chức thành công kỷ niệm 65 năm ngành Địa chất VN.

Monre

Tin cùng chuyên mục