,

Hội nghị trực tuyến về thi hành án dân sự

Ngày 24-4, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án Dân sự và sơ kết công tác Luật Thi hành án dân sự 6 tháng năm 2015. Đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh ta.