,

Xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trong nông thôn mới

Theo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, sẽ phải trải qua một quá trình lâu dài và khá gian nan. Lý do là quỹ đất dành cho xây dựng công trình nhà văn hóa và nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng hiện nay còn gặp không ít khó khăn

Hội nghị báo cáo viên tháng 7-2014

Ngày 28-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 7-2014. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ ...