Hội nghị tập huấn vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Ngày 10/12/2010, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Tham gia tập huấn có 70 đại biểu là đại diện các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố có cổng thành viên tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.