Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

Ngày 27-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ đã tổ chức tổng két 10 năm thực hiện Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Nội vụ và một số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và thành phố Tuyên Quang.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Chẩu Văn Lâm khẳng định, tỉnh ta đã chú trọng công tác văn thư, lưu trữ, bảo đảm phục vụ kịp thời và nâng cao hiệu quả họat động của các cơ quan trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư trang thiết bị, tin học hóa hoạt động văn thư, lưu trữ để công tác văn thư, lưu trữ có những đóng góp tích cực vào hoạt động của các cơ quan, nhu cầu tra cứu của nhân dân...