Việt Nam đề xuất 3 nội dung quan trọng tại Rio+20

Ngày 21/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể của Rio+20, khẳng định quan điểm đồng thời gửi thông điệp của Việt Nam đối với phát triển bền vững trong tương lai.

Bế mạc Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIII

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIII chiều ngày 21/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, sau 1 tháng làm việc khẩn trương, với ...