Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI thành công tốt đẹp!

Sáng 10/7, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau một tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, có sự cải tiến, đổi mới trong cách thức tiến hành.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các dự thảo văn kiện.

Giao ban Báo chí - Xuất bản tháng 6

Ngày 30-6, Sở Thông tin Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Báo chí - ...