Ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII

Ngày 18-7, tiếp tục ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh.