,

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 (khóa XV)

Ngày 23-12, tại Hội trường Tỉnh ủy, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 (khóa XV). Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sáng Vang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII của tỉnh; Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các văn bản: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nà Hang, Chiêm Hóa để thành lập một huyện mới.

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV gồm 5 chương, 25 điều, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ; trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ; công tác quản lý cán bộ, thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo Điều lệ Đảng...

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực thực hiện các lĩnh vực đột phá. Trong đó, ban hành các nghị quyết thực hiện các khâu đột phá, xác định rõ mục tiêu, quá trình phát triển trong từng giai đoạn cụ thể. Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là hoạt động bao quát toàn bộ quá trình lãnh đạo triển khai nhiệm vụ, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trong đó, nêu rõ thời gian, những nội dung cụ thể để thực hiện, hoàn thành, đảm bảo tính khoa học, sát với tình hình thực tế của tỉnh. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, tình hình thực tế và những vấn đề phát sinh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ xem xét, bổ sung chương trình công tác cho phù hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công 36 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV theo dõi các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (trừ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh). Trong đó, mỗi đồng chí được phân công theo dõi một số đảng bộ xã, phường, thị trấn. Đây là quy định mới so với khóa trước, nhằm tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, bám sát thực tiễn của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bảo đảm góp phần tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng.

Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nà Hang và Chiêm Hóa để thành lập một huyện mới lấy tên là huyện Lâm Bình. Theo đề án, huyện mới Lâm Bình sẽ có diện tích tự nhiên là 78.152,17 ha và 29.459 nhân khẩu; gồm 8 xã; trong đó có 5 xã thuộc huyện Nà Hang là: Lăng Can, Khuôn Hà, Thượng Lâm, Phúc Yên, Xuân Lập và 3 xã thuộc huyện Chiêm Hóa là: Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang. Huyện lỵ huyện Lâm Bình sau khi được thành lập đặt tại xã Lăng Can.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể khẩn trương triển khai việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV, các Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, khẩn trương đưa vào vận hành một số dự án đã hoàn thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện mới, xây dựng huyện lỵ Yên Sơn tại địa điểm mới; triển khai các điều kiện xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” gắn với xây dựng Quảng trường Nguyễn Tất Thành (giai đoạn 2); nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trước, trong và sau Đại hội lần thứ XI của Đảng; chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm...    

TQĐT

Tin cùng chuyên mục