Chiêm Hóa triển khai các Luật được Quốc hội thông qua

Sáng 23 - 12, UBND huyện Chiêm Hoá đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua tới Uỷ ban MTTQ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Chủ tịch UBND, trưởng Công an, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trong huyện.

Các báo cáo viên của Công an huyện, Chi Cục thuế, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tư pháp, Phòng Công thương đã giới thiệu những điểm mới của các Luật Thi hành án dân sự; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Nuôi con nuôi; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Người khuyết tật; Luật An toàn thực phẩm.

Sau hội nghị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các xã, thị trấn sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật sâu rộng tới toàn thể cán bộ, nhân dân và học sinh trong toàn huyện, để các Luật khi có hiệu lực thi hành đạt hiệu quả cao.

TQĐT

Tin cùng chuyên mục