,

Khai mạc kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI

Sáng 25 - 12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ 15. Các đồng chí: Nguyễn Sáng Vang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII của tỉnh; Vũ Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tám, Vụ trưởng Vụ công tác đại biểu Văn phòng Quốc hội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội khóa XII của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo HĐND các xã, phường, thị trấn.

Kỳ họp lần này, gồm các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và ngân sách năm 2010; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; xem xét thông qua quyết toán ngân sách năm 2009, dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2011 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2011; điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011, tổng biên chế sự nghiệp năm 2011; về cơ chế, chính sách thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn; đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nà Hang, huyện Chiêm Hóa để thành lập thêm một huyện mới và một số cơ chế chính sách quan trọng liên quan đến sản xuất và đời sống của nhân dân; xem xét báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác giám sát của HĐND tỉnh và tiến hành chất vấn các cơ quan chức năng của tỉnh; xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong thời điểm sắp kết thúc năm 2010, năm mà tỉnh ta cùng cả nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp, các ngành, tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2010 tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, vì vậy đề nghị các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến để kỳ họp đạt kết quả cao.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Năm 2010, tốc độ tăng tổng sản phẩm ước đạt 15,17%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 12,6 triệu đồng, tăng 19,3% so với năm 2009. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.262,3 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 822,6 tỷ đồng, bằng 129,1%. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nổi bật là xây dựng thị xã Tuyên Quang trở thành thành phố thuộc tỉnh, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Duy trì kết quả phổ cập các cấp học, thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội... Tuy nhiên, còn có một số mặt hạn chế như một số chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp đạt thấp, chất lượng giảm nghèo ở một số nơi chưa bền vững, đời sống của bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng tái định cư Thủy điện Tuyên Quang còn khó khăn.

Năm 2011, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 14%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 2.578 tỷ đồng; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, các công trình xây dựng trọng điểm, các chương trình mục tiêu; tạo việc làm mới cho 11.500 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 33%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015)...

Các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Buổi chiều các đại biểu thảo luận tại hội trường.

Thông tin về kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 15 chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin tiếp theo.

TQĐT

Tin cùng chuyên mục