Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị

Ngày 22-12, tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TƯ, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sáng Vang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu QH khoá XII của tỉnh; Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan thuộc khối nội chính của tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh; Thường trực và Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt toàn văn Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng chí Hứa Kiến Thiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao với các nội dung dự thảo đã nêu. Trong đó, có các nội dung chủ yếu là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với công tác phòng chống tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác, phòng chống tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan bảo vệ pháp luật; phát huy vai trò của HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.


Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang nhấn mạnh: các cấp ủy đảng có trách nhiệm tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, về pháp luật phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức phong phú để xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân, góp phần hạn chế tội phạm và đấu tranh có hiệu quả với những hành vi phạm tội.

TQĐT

Tin cùng chuyên mục