,

Xuân ở bản người Nùng Yên Sơn

Những cây mận, cây đào đua nhau khoe sắc ở các bản làng, thôn xóm của đồng bào dân tộc Nùng huyện Yên Sơn như được đón mùa xuân mới ấm no, hạnh phúc, cuộc sống ngày càng được nâng cao.

Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cấp xã là gần dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi việc đều xong”. Thấm nhuần lời dạy ...