Giao ban công tác tháng 1, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên: “Ra quân” ngay từ những ngày đầu tháng đầu

Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

“Năm 2010 là năm bản lề kết thúc kế hoạch 5 năm 2006-2010, đòi hỏi chúng ta phải rất sáng tạo, cải tiến, đổi mới trong triển khai nhiệm vụ, đặt nền tảng vững chắc cho triển khai kế hoạch 2011-2015. 5 vấn đề cần quan tâm làm ngay, trong đó có việc cải cách thủ tục hành chính, tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật ngay từ những ngày đầu tháng đầu sau Tết” đã được Bộ trưởng nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban công tác Bộ TN&MT ngày 8/2 tại Hà Nội.