21:43 ICT Thứ ba, 23/10/2018

Chuyên mục tin tức

Liên kết các đơn vị

Tổng Cục Quản lý đất đai
Tổng Cục môi trường
Văn phòng
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cuc Do dac ban do
Tổng Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
Cục Quản lý tài nguyên nước
Cục Viễn thám quốc gia

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 51


2 Hôm nay : 5792

thời trang nữ Tháng hiện tại : 200327

Thời trang LOZA Tổng lượt truy cập : 16610886

Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Kết quả thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 26/07/2017 09:38
Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014, sau gần 3 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả trên các lĩnh vực sau:
Kết quả thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh

Kết quả thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh


Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh được tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hình thức tuyên truyền rất phong phú như qua các phương tiện thông tin đại chúng đài phát thanh truyền hình tỉnh, các huyện thành phố, bản tin, in phát tờ rơi, treo Pa nô, Băng rôn, tổ chức  hội nghị triển khai tập huấn cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và tới tất cả các tổ nhân dân, xóm, thôn, bản trên địa bàn tỉnh, năm 2013 đã tổ chức  240 Hội nghị tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đất đai... Qua đó đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật về đất đai; nâng cao ý thức, tính chủ động chấp hành pháp luật của các tổ chức và nhân dân trong việc quản lý, sử dụng đất; góp phần đưa công tác quản lý đất đai của tỉnh đi vào nề nếp.

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh: Từ năm 2013 đến nay Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 04 Nghị quyết và 15 Quyết định. Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh đã chỉ đạo rà soát, đưa vào Chương trình xây dựng văn bản năm 2017 của tỉnh 04 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; dự kiến hoàn thành trong quý III và quý IV năm 2017. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; các văn bản được ban hành đều bám sát chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, ngăn ngừa, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực đất đai...

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện: Tỉnh đã triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp  tỉnh, cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai. Việc lấy ý kiến nhân dân, giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; Việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện thường xuyên, lồng ghép với chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm và đột xuất của các cơ quan chức năng cấp tỉnh, cấp huyện.

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp danh mục các dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Từ năm 2015 đến 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện làm cơ sở cho việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đúng quy định.

Về thu hồi đất: Thực hiện Luật đất đai năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện. Đến nay toàn tỉnh đã thu hồi 562,1 ha đất của 176 tổ chức và 7.690 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện 272 công trình, dự án.

Việc giao đất, cho thuê đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Toàn tỉnh đã thực hiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho 119 tổ chức và 4.197 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 2.825,04 ha đất, trong đó cho phép chuyển mục đích sử dụng 41,8 ha đất trồng lúa và 7,2 ha đất rừng phòng hộ để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh kế - xã hội tại địa phương.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Toàn tỉnh đã tổ chức thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện 298 công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng tại địa phương với diện tích thu hồi 1.434 ha đất.

Nhìn chung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Chính sách bồi thường, hỗ trợ được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 cơ bản đã giải quyết được nguyện vọng của người bị thu hồi đất, trong đó người lao động bị mất đất sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bố trí việc làm, ổn định đời sống; hộ gia đình bị thu hồi đất ở được bố trí tái định cư đảm bảo nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tình hình thực hiện đăng ký bắt buộc theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai: Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU Ngày 14/3/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang có về tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong năm 2013 toàn tỉnh đã hoàn thành 100% khối lượng kê khai, đăng ký đất đai với 164.961 hồ sơ của 156.386 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;

Tình hình đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Hoàn thành việc đo vẽ lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000 tại 134/134 xã, thị trấn trên địa bàn với diện tích 397.195,0 ha và đã đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ lớn cho 559.009 thửa đất với diện tích 48.487,0 ha tại các xã, phường, thị trấn và 03 Công ty cổ phần chè và đang triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại 43 xã, thị trấn trên địa bàn với tổng số hồ sơ đã được quét nhập vào cơ sơ dữ liệu là 173.960 hồ sơ.

Cùng với đó, việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê đăng ký thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất…) được đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai. Toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 31.033 hồ sơ thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong đó: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 3.306 hồ sơ; tặng, cho, thừa kế quyền sử dụng đất 1.915 hồ sơ; đăng ký, giao dịch bảo đảm 16.104 hồ sơ và thực hiện các quyền khác của người sử dụng đất 9.708 hồ sơ.

Về tài chính đất đai, giá đất: UBND tỉnh đã ban hành bảng giá đất 5 năm (2015-2019), từ năm 2015 đến 2017, trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra, xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện đúng quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật đất đai: Từ ngày 01/7/2014 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 78 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai đối với 115 tổ chức quản lý, sử dụng đất và 161 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được quan tâm: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 22/KH-UBND ngày 20/3/2015 để tổ chức rà soát 100% các thủ tục hành chính, bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ với mục tiêu từng bước làm hài lòng người dân và doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan, các thủ tục đều được cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết; thực hiện công bố bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết tại Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 16/9/2016; phê duyệt lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015 - 2016 định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 và Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 24/5/2016, đồng thời tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai vận hành mô hình một cửa điện tử thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên mạng internet. Đến nay, tỉnh đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 đối với 82 thủ tục hành chính và mức độ 3 đối với 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thành lập và công khai đường dây nóng, công bố số điện thoại của người đứng đầu cơ quan giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân; thực hiện đa đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân được quyền lựa chọn khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền của người sử dụng đất.
 
Quá trình thực hiện pháp luật đất đai mới cho thấy các chính sách, pháp luật về đất đai năm 2013 đã đi vào thực tiễn của cuộc sống và tác động tích cực đối với kinh tế, xã hội và môi trường.

Đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, thời hạn giao đất nông nghiệp được tăng lên 50 năm đã tác động đến người sử dụng đất nhất là các hộ gia đình, cá nhân yên tâm đưa đất vào sử dụng, chủ động đầu tư cải tạo bồi bổ đất, tăng năng suất cây trồng, sản lượng hàng hóa, nâng cao hệ số sử dụng đất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập, ổn định đời sống...;

Việc thực hiện các dự án về điều tra đánh giá chất lượng đất đai là cơ sở để quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung (như vùng cam Hàm Yên, vùng chè huyện Yên Sơn, vùng mía trên địa bàn huyện, thành phố...) góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp nông thôn phát triển, sản phẩm ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng được yêu cầu của thị trường tiêu thụ;
Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đến nay toàn tỉnh đã có 563 trang trại được cấp Giấy chứng nhận trang trại với diện tích 2.416,43 ha, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, kết cấu hạ tầng ngày càng được nâng cấp hiện đại.

Bên cạnh đó, các chính sách về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc nghèo thiếu đất sản xuất đã phát huy hiệu quả tích cực; chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đã được nhân dân ủng hộ, góp phần ổn định tình hình và trật tự xã hội tại vùng nông thôn.

Đối với phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, đô thị và dịch vụ: Việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất (chủ yếu từ đất nông nghiệp sang đất khu, cụm công nghiệp, đất phát triển hạ tầng, đô thị và dịch vụ) cơ bản phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu đầu tư, tạo bước đi phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Người có đất bị thu hồi được bồi thường, hỗ trợ theo quy định, đồng thời được tạo việc làm ổn định trong các dự án của khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ góp phần ổn định đời sống và trật tự xã hội tại địa phương.

Tỉnh luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất cho phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, đô thị, như: khu công nghiệp Long Bình An với tổng diện tích 170 ha và 04 cụm công nghiệp (Cụm công nghiệp Thắng Quân huyện Yên Sơn; An Thịnh, huyện Chiêm Hoá; Tân Thành, huyện Hàm Yên và Cụm công nghiệp Na Hang, huyện Na Hang). Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng) và thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng. Khu, cụm công nghiệp đã huy động được lượng vốn đầu tư lớn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá của tỉnh; khu công nghiệp đã từng bước tạo ra một hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, có giá trị lâu dài, góp phần hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng trong toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu công nghiệp. Thực tế cho thấy việc xây dựng và phát triển khu, cụm công nghiệp đã có những đóng góp lớn vào việc nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp trong GRDP của tỉnh, góp phần quan trọng giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập, đời sống và trình độ người lao động.

Đối với phát triển hạ tầng và đô thị: Để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu đưa thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II trước năm 2020, hiện nay tỉnh Tuyên Quang đã hoàn chỉnh phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020 và đang được Chính phủ xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện.
 
Phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản:
 Tỉnh đã hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển lành mạnh, bền vững thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển đô thị, các dự án kinh doanh nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch và đáp ứng nhu cầu của thị trường; khuyến khích các dự án phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội; triển khai quy hoạch xây dựng các khu dân cư tập trung để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần ổn định thị trường bất động sản và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Tác động đến các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường: Chính sách, pháp luật về đất đai năm 2013 đã có những đóng góp tích cực trong việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, tạo được nhiều việc làm (40.000 lao động cho khu vực kinh tế công nghiệp - xây dựng và 30.000 lao động cho khu vực kinh tế dịch vụ - du lịch), góp phần ổn định đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch quỹ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; đặc biệt là chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã góp phần ổn định đời sống của người có đất bị thu hồi. Thông qua việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; chính sách giao đất không thu tiền đối với đất sản xuất nông nghiệp; chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất; chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng; chính sách miễn, giảm các loại thuế liên quan đến đất đai... đã góp phần giúp tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình “xóa đói, giảm nghèo”.

Việc thực hiện quy hoạch các công trình, dự án phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được gắn kết đồng bộ với bảo vệ môi trường, trước khi tiến hành xây dựng công trình, chủ đầu tư các dự án đều lập đầy đủ các thủ tục về đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh còn có những khó khăn, vướng mắc chủ yếu như: Tài liệu điều tra cơ bản về đất đai còn thiếu, chất lượng kém, diện tích chưa được đo đạc lớn. Đến nay tỉnh mới triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại 43/140 xã, phường, thị trấn. Chưa tạo lập được quỹ đất sạch để thực hiện các dự án và xây dựng khu tái định cư tập trung trên địa bàn huyện, thành phố để thực hiện thu hồi đất; chỉ số tiếp cận về đất đai (PCI) của tỉnh còn thấp. Nguyên nhân do thiếu kinh phí để giải phóng mặt bằng; các công trình, dự án chủ yếu được thực hiện trên đất đang có người sử dụng;

Việc chuyển đổi việc làm cho lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp còn khó khăn vì trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nhận thức của người lao động còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đối với những công việc có tính chuyên môn, kỹ thuật cao.

Việc kê khai đăng ký bắt buộc đã được thực hiện đầy đủ đến các đối tượng. Tuy nhiên, do sử dụng nhiều nguồn tài liệu khác nhau nên nhiều hồ sơ kê khai đăng ký có độ chính xác thấp về không gian, diện tích, chưa xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tình trạng tự chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền vẫn còn xảy ra ở một số địa bàn (đối tượng chủ yếu là hộ gia đình, cá nhân).

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, tỉnh Tuyên Quang đã từng bước củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực ngành quản lý đất đai của tỉnh; kịp thời xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền theo phân cấp của pháp luật đất đai năm 2013; triển khai thực hiện tốt công tác truyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai; triển khai việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai; đẩy mạnh công tác đo đạc lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; triển khai thực hiện có hiệu các chính sách tài chính về đất đai và thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai đã từng bước được thực hiện có hiệu quả, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Thu Hằng - TTCNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da