21:55 ICT Thứ hai, 22/04/2019

Chuyên mục tin tức

Liên kết các đơn vị

Tổng Cục Quản lý đất đai
Tổng Cục môi trường
Văn phòng
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cuc Do dac ban do
Tổng Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
Cục Quản lý tài nguyên nước
Cục Viễn thám quốc gia

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 44


2 Hôm nay : 6391

thời trang nữ Tháng hiện tại : 153319

Thời trang LOZA Tổng lượt truy cập : 18001351

Trang nhất » Tin Tức » Chính trị - Xã hội

Chủ động thông tin, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề từ cơ sở

Thứ tư - 01/08/2018 08:29
Chủ động nắm bắt tình hình dư luận để thông tin và kịp thời tham mưu với cấp ủy giải quyết tốt các vấn đề từ cơ sở, góp phần tạo niềm tin, sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng các cấp được ngành Tuyên giáo trong tỉnh luôn coi trọng. Bởi vậy, công tác tuyên giáo ngày càng có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, sát với những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra. Học và làm theo Bác Hồ đi vào chiều sâu

Kế thừa những kết quả đạt được sau thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, ngành Tuyên giáo trong tỉnh đã tham mưu với cấp ủy lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức tới hành động, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Với sự hướng dẫn sát sao của ngành Tuyên giáo, việc học tập và làm theo Bác đã được cụ thể hóa thành những nội dung đột phá, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 

Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 của
Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
tại trường Tiểu học Tuân Lộ (Sơn Dương). 

Các địa phương trong tỉnh đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, đơn vị, địa phương. Nhiều nơi xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với tiêu chuẩn đạo đức của ngành, cơ quan, đơn vị; xác định những nội dung đột phá phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đi đôi với khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của cá nhân, tập thể trong công tác lãnh đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Từ đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể. 

Đặc biệt, việc xác định nội dung đột phá được cấp ủy nhiều địa phương trong tỉnh quan tâm lãnh đạo quyết liệt nên việc xác định nội dung đột phá hạn chế được tình trạng chung chung mà cụ thể đến từng người, từng công việc. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã coi trọng việc tạo nguồn, bồi dưỡng, nhân rộng, lựa chọn những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ. Để từ đó thực sự tạo sự thuyết phục, lan tỏa trong biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình. Qua 2 năm sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05, cấp tỉnh đã có 64 tập thể, 85 cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương; 25 tập thể, 26 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Không chỉ đẩy mạnh hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, ngành Tuyên giáo trong tỉnh còn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các cấp, ngành. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn cơ sở để việc học tập và làm theo Bác Hồ trở nên hiệu quả. 

Đổi mới phương pháp tuyên truyền

Không chỉ phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành trong việc tham mưu giúp cấp ủy đảng sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, các chương trình hành động, đề án lớn của tỉnh, những năm gần đây, ngành Tuyên giáo tỉnh luôn đổi mới phương pháp tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng hướng tới từng đối tượng cụ thể, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu với cấp ủy thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Các tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên không những được phát đầy đủ mà còn được biên soạn ngắn gọn, súc tích để đảng viên dễ nhớ, dễ tiếp thu và nghiên cứu. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết được phân loại thành nhiều đối tượng, tổ chức thành các hội nghị để đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất cho cán bộ, đảng viên.

Thực hiện sự chỉ đạo về đổi mới công tác học tập, quán triệt nghị quyết, ban tuyên giáo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy nhiều cách làm hay, sáng tạo trong quán triệt, học tập nghị quyết. Điển hình như Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên tham mưu với cấp ủy và tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Dương phân công cán bộ của Ban giám sát đến các xã trong việc học tập, quán triệt nghị quyết của báo cáo viên và cán bộ, đảng viên...

Đồng chí Trần Viết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Ban đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng triển khai nghị quyết đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết riêng dành cho báo cáo viên. Ngoài ra, trong xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, Ban tham mưu với Ban Thường vụ Đảng  ủy khối chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các chi bộ, đảng bộ cơ sở phải thực sự gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thực hiện Chỉ thị số 05.
 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
tại thôn Lũng Vài, xã Côn Lôn (Na Hang).

Nhiều địa phương, đơn vị khác, ngành Tuyên giáo đã tham mưu với cấp ủy quan tâm hơn tới điều kiện cơ sở vật chất phục vụ học tập nghị quyết, chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên nâng cao chất lượng các bài giảng, tăng cường quản lý số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập và đánh giá chặt chẽ, nghiêm túc đối với các bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên.

Song song với việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành kế hoạch giám sát và thành lập đoàn giám sát ngay từ việc tổ chức quán triệt học tập cho tới việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động. Bên cạnh đó, là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 94 về đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu với cấp ủy các biện pháp đấu tranh với những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội.

Công tác khoa giáo hướng về cơ sở

Ngành Tuyên giáo trong tỉnh đã chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy về lĩnh vực khoa giáo. Để có cơ sở thực tiễn cho việc đánh giá, đề ra các giải pháp lãnh đạo hiệu quả hơn, trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 3 cuộc khảo sát về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về phát triển nền Đông y Việt Nam trong tình hình mới; về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Qua các cuộc khảo sát, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp tiếp tục xây dựng, thu hút đội ngũ tri thức; đổi mới giáo dục - đào tạo, tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực đông y. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy đã phối hợp với phòng Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện nghiêm quy chế dạy và học, nắm tình hình dạy và học, thi kiểm tra học kỳ II năm học 2017 - 2018; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, tổ chức dạy và học bộ môn giáo dục công dân. Ngành Tuyên giáo trong tỉnh đã tích cực tham mưu, đề xuất triển khai các đề tài, dự án ứng dụng khoa học công nghệ; quản lý việc chấp hành chính sách, pháp luật về môi trường... Công tác khoa giáo của ngành Tuyên giáo trong tỉnh đã hướng về cơ sở, kịp thời phát hiện và tham mưu với cấp ủy lãnh đạo giải quyết những vướng mắc phát sinh ở cơ sở.

Những nỗ lực của ngành Tuyên giáo trong tỉnh thời gian qua đã phát huy truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trong 88 năm qua để tiếp tục có những kết quả tích cực hơn nữa, tạo sự đồng thuận và tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với mỗi chủ trương, nghị quyết của Đảng.
 

Nguồn tin: baotuyenquang.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da