12:53 ICT Thứ hai, 17/12/2018

Trang nhất » Giới thiệu

Quá trình hình thành và phát triển


Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang trước đây là Sở Địa chính Tuyên Quang được thành lập tháng 6/1995 với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu, giúp UBND tỉnh Tuyên Quang quản lý nhà nước về đất đai và đo đạc - bản đồ.

Tháng 6/2004 Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất tổ chức gồm: Sở Địa chính Tuyên Quang , Phòng  Quản lý Tài nguyên khoáng sản thuộc sở Công nghiệp, Phòng Quản lý Môi trường thuộc sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường và Bộ phận Quản lý tài nguyên nước của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Ngày 23/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang có 01 Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Có 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 02 Chi cục và 05 đơn vị sư nghiệp.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:
- Văn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;
- Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;
- Phòng Khoáng sản;
- Phòng Tài nguyên nước.

Các Chi cục thuộc Sở:
- Chi cục Bảo vệ môi trường;
- Chi cục Quản lý đất đai 

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.
- Trung tâm Phát triển quỹ đất.
- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.
- Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.


 

Lịch công tác

Lịch công tác

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính
Danh mục lưu trữ

Thông tin dịch vụ

Tiếp cận thông tin
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
Cấp GCN QSD đất lần đầu trên địa bàn tỉnh
Góp ý dự thảo văn bản
Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường
Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" và "Sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu du lịch" tỉnh Tuyên Quang
Thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường
Danh sách tài khoản PMQLVB
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Phần mềm quản lý văn bản
Thông báo huỷ giấy chứng nhận
Hộp thư điện tử
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Công báo Tuyên Quang
Giá đất
Thủ tục Hành chính
Giao lưu trực tuyến
Quy hoạch các lĩnh vực ngành Tài nguyên và môi trường

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da