UBND huyện Sơn Dương làm việc với các doanh nghiệp về chống dịch Covid-19, chăm lo Tết cho người lao động

Chiều 12-1, UBND huyện Sơn Dương tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp về các giải pháp chống dịch Covid-19 và chăm lo Tết cho người lao động. Dự buổi làm việc có: đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Sơn Dương và 13 doanh nghiệp doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trên địa bàn huyện.