Chiêm Hóa triển khai nhiệm vụ quý IV

Ngày 6-10, Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện (mở rộng) khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV-2021.

Sơn Dương đổi mới giao việc đột phá

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy ...