,

Chiêm Hóa: Tập trung cấy lúa mùa

Dọc những cánh đồng huyện Chiêm Hóa những ngày này, đâu đâu cũng bắt gặp không khí hối hả, khẩn trương của người dân bước vào một vụ sản xuất mới. Đây là thời điểm bà con nông dân các xã, thị trấn đang tập trung cao độ cấy lúa mùa đúng khung thời vụ để đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2012.