,

Yên Sơn, Trường Cao đẳng tỉnh: Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Ngày 22-9, Huyện ủy Yên Sơn, Trường Cao đẳng tỉnh đã tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Huyện Yên Sơn có 9 báo cáo viên tiêu biểu, đại diện cho báo cáo viên thuộc 63 chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Các thí sinh thi thuyết trình về một trong những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, những điểm mới của Nghị quyết và quá trình triển khai cụ thể dưới cơ sở.

Du lịch về nguồn ở Sơn Dương

Huyện Sơn Dương hiện có hơn 200 điểm di tích lịch sử, tập trung nhiều ở các xã: Tân Trào 47 di tích, Minh Thanh 36 di tích, Trung ...