,

Xây dựng nông thôn mới: Nhìn từ xã điểm Bình Xa

Bình Xa là xã điểm của huyện Hàm Yên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nơi đây triển khai thực hiện Chương trình từ cuối năm 2010, đến hết tháng 4, đã hoàn thành bước quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới. Quá trình thực hiện, Bình Xa còn là xã điển hình trong 7 xã điểm của tỉnh, nhờ tiến hành các bước đồng bộ và sáng tạo cách làm nên đề án thông qua các ngành góp ý và qua huyện 1 lần là được phê duyệt.

Hàm Yên khắc phục trồng rừng chậm

Năm 2011, huyện Hàm Yên có kế hoạch trồng mới 2.300 ha rừng. Đến hết tháng 7 toàn huyện mới trồng được trên 1.300 ha, đạt ...

Chè sạch Làng Bát

Năm 2003, bà con thôn 5 Làng Bát, xã Tân Thành (Hàm Yên) đồng lòng bỏ cây sả chuyển sang trồng chè. Mô hình 5,8 ha chè LDP1 an toàn ...