,

HĐND huyện Yên Sơn tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua 4 Nghị quyết

Ngày 19-10, HĐND huyện Yên Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ II. Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
 

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Yên Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với đồng chí Phạm Kiên Cường, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ do được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động để đảm nhận công tác khác. Đồng chí Phạm Ninh Thái, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm cao.

Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành thảo luận, thống nhất thông qua 4 nghị quyết. Đó là, Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Nghị quyết phê duyệt vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021-2022; Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh danh mục các công trình đầu tư công có sử dụng kinh phí từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phùng Tiến Quân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh yêu cầu, ngay sau kỳ họp, UBND huyện khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành; tăng cường quản lý các nguồn vốn đầu tư đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả; đẩy mạnh giám sát chất lượng, tiến độ các công trình. Các đại biểu HĐND huyện thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp, các nghị quyết đã được thông qua đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện theo quy định. 

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục