,

Huyện Yên Sơn huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Ngày 14-10, Huyện ủy Yên Sơn tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 10 (mở rộng) đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022.
 

Các đại biểu dự hội nghị.

Quý IV năm 2022, Huyện ủy Yên Sơn tăng cường lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án của huyện cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển sản xuất hàng hoá nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Huyện hhuy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thực hiện đạt bình quân 16,4 tiêu chí/xã; xây dựng thị trấn Yên Sơn hướng đô thị loại IV; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xã Mỹ Bằng, trung tâm Xuân Vân, Trung Sơn đạt tiêu chí đô thị loại V.

Huyện ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở lưu trú, phát triển du lịch tâm linh gắn với lễ hội; quan tâm bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Cấp ủy cơ sở tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, nhất là các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm...

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục