Na Hang hạn chế vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Gần đây, những vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Na Hang đã giảm hơn nhiều so với trước. Có được điều này, ngoài thực hiện nghiêm túc việc cưỡng chế với các trường hợp không thi hành các quyết định đã ban hành, thì việc làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện theo đúng quy định đang được các cấp, ngành trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả.