,

Hàm Yên tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở

Trong 2 ngày 22 và 23-1, Uỷ ban MTTQ xã Yên Phú (Hàm Yên) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đại hội được Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên lựa chọn tổ chức điểm cấp cơ sở nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội MTTQ các xã, thị trấn trong quý 1-2024.