,

Quy định mới về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ

Ngày 03/4/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện hệ thống pháp luật đất đai hiện hành. Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP quy định thẩm quyền Cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95, khoản 3 Điều 105 Luật Đất đai 2013 như sau:

- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

- Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Để triển khai nghị định 10/2023/NĐ-CP Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 786/STNMT-QLĐĐ và Văn bản số 787/STNMT-VP đề nghị các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiên cứu nội dung để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

* Nội dung của hai Văn bản như sau:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục