,

Thảo luận các quy định về thực hiện bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh

Sáng 12-8, UBND tỉnh đã họp thảo luận các quy định thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND, ban bồi thường GPMB các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, các ý kiến thảo luận đều cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Quy định mức trích kinh phí; nội dung và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh do Sở Tài chính trình bày.

Các đại biểu đề nghị, Quyết định cần làm rõ hơn mức chi kinh phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB; quy định chi tiết, cụ thể về cách kiểm kê, tính toán bồi thường GPMB đối với nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi...Để việc thực hiện áp giá bồi thường GPMB ở cơ sở được thuận lợi, nhanh chóng các sở, ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng thời nhận rõ trách nhiệm đối với lĩnh vực mà sở, ngành đó quản lý trong việc thực hiện bồi thường GPMB.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Chẩu Văn Lâm đề nghị, Sở Tài chính tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Quy định mức trích kinh phí; nội dung và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 25-8.

TQĐT

Tin cùng chuyên mục