,

Dự thảo lần 3 Thông tư liên tịch “Hướng dẫn trình tự, thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất”: Xác định rõ trình tự trước và sau đấu giá sử dụng đất

Ngày 9/8 tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển đã làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính về Thông tư liên tịch Hướng dẫn trình tự, thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tham dự cuộc họp còn có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai Lê Thanh Khuyến, đại diện các đơn vị thuộc Bộ TN&MT và Bộ Tư pháp.

Thông tư liên tịch “Hướng dẫn trình tự, thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất” do Bộ TN&MT chủ trì, dự thảo theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp “Kiểm điểm, đánh giá một năm thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP” ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo đó, Bộ TN&MT kết hợp với Bộ Tư pháp để hoàn thiện Thông tư về 4 vấn đề chính: Phạm vi điều chỉnh, tổ chức bán đấu giá, trình tự, thủ tục đấu giá và Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển chỉ đạo, lĩnh vực cốt yếu nhất cần đưa vào Thông tư là trình tự thủ tục trước và sau đấu giá sử dụng đất, đối tượng được tham gia đấu giá và phương thức thực hiện đấu giá, Tổng cục Phát triển Quỹ đất có được tham gia bán đấu giá quyền sử dụng đất hay không. ”Thông tư phải là phương tiện giúp Nhà nước quản lý minh bạch tài sản đặc biệt của quốc gia, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước- nhà đầu tư-người dân”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính và một số cán bộ thuộc Bộ Tư pháp, phạm vi điều chỉnh Thông tư liên tịch chỉ nên hướng dẫn việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất phải thông qua hình thức bán đấu giá. Mặt khác, do trình tự thủ tục bán đấu giá đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp, vì vậy, không cần thiết phải nhắc lại trong Dự thảo Thông tư này.Về Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt, dự thảo Thông tư liên tịch cần quy định rõ các tiêu chí thành lập Hội đồng và xác định rõ tính chất hoạt động của Hội đồng. Dựa trên tinh thần ”tách khúc” của Nghị định 17/2009/NĐ-CP, Trung tâm Phát triển Quỹ đất làm nhiệm vụ thu hồi, tạo quỹ đất sạch, xác lập hồ sơ, thậm chí có quyền quy định rõ doanh nghiệp hay các nhân có điều kiện đặc biệt đảm bảo hồ sơ mới được tham gia đấu giá; tuy nhiên cơ quan này không tham gia bán đấu giá.

Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ban soạn thảo Thông tư liên tịch Bộ TN&MT đề nghị giữ nguyên như dự thảo 2 trong Thông tư liên tịch về trình tự, thủ tục đấu giá để đảm bảo tính liên thông, khép kín và tính thống nhất về trình tự thủ tục Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá. Việc Trung tâm Phát triển Quỹ đất có được tham gia bán đấu giá hay không sẽ báo cáo lại với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Đối với các vấn đề khác, Ban soạn thảo sẽ trao đổi thêm với cán bộ Bộ Tư pháp để hoàn chỉnh Thông tư trong thời gian sớm nhất.

monre.gov.vn

Tin cùng chuyên mục