,

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011 của Tổng cục Quản lý đất đai: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Ngày 17/8 tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý Đất đai (TCQLĐĐ) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Tới dự Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đánh giá cao những kết quả đã đạt được của TCQLĐĐ trong 6 thánh vừa qua.“Cần rà soát, nghiên cứu lại quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục, giúp Tổng cục tránh mắc phải sự chồng chéo trong hoạt động với các Bộ ngành khác. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai là phương pháp quan trọng để bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá bậc nhất của quốc gia”, Bộ trưởng nhấn mạnh. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TN&MT cùng đông đảo cán bộ thuộc TCQLĐĐ.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khẳng định, chức năng của Bộ TN&MT là quản lý Nhà nước về TN&MT. Theo đó, chức năng của TCQLĐĐ là quản lý Nhà nước về tài nguyên “vàng” của Tổ quốc. Phải có sự phân vai rõ ràng giữa các đơn vị thuộc Bộ TN&MT với các Bộ khác để thực hiện tốt công tác có tính chất “chuyên môn” của ngành. TCQLĐĐ cần tiếp tục tháo gỡ những khó khăn trong đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân…Các đơn vị, cá nhân thuộc Tổng cục phải luôn đoàn kết, phát huy nội lực, hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo công tác trong 6 tháng cuối năm 2011 của TCQLĐĐ, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là việc hoàn thiện những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai; tập trung sửa đổi Luật Đất đai 2003. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục phải đôn đốc các địa phương thực hiện quy hoạch sử dụng đất, xử lý những ách tắc trong thu hồi, giải tỏa. Tổng cục cũng cần tập trung hoàn thành những dự án tổng thể, trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án VLAP về hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam. Tăng cường việc thanh tra, xử lý vi phạm, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, cải cách hành chính và lề lối làm việc của cán bộ công nhân viên để làm tốt kế hoạch đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012.

Trước đó, Phó Tổng cục trưởng TCQLĐĐ Lê Thanh Khuyến đã trình bày Báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Theo báo cáo, từ năm 2008 đến nay, Tổng cục đã hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai để Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 luật, 3 nghị định, 2 quyết định, 2 chỉ thị của Thủ tướng, 18 Thông tư và Thông tư liên tịch. Những văn bản này đã bước đầu giải quyết lợi ích hài hòa giữa Nhà nước – người có đất bị thu hồi – nhà đầu tư, tạo hành lang pháp lý tương đối đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai. Việc cấp 33 triệu giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 19,24 triệu ha, đạt trên 80% diện tích đất cần cấp giấy là một bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính. Đến nay, Tổng cục cũng xây dựng xong báo cáo kết quả Tổng kết thi hành Luật Đất đai 2003, đồng thời dự thảo tờ trình Bộ Chính trị về tổng kết thi hành Luật Đất đai 2003 và định hướng sửa đổi Luật.

Trong 6 tháng tới, TCQLĐĐ sẽ tiếp tục việc sửa đổi Luật Đất đai 2003. Tổng cục sẽ hướng dẫn, kiểm tra các địa phương hoàn thiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015). Ngay trong tháng 8, Tổng cục trình Chính phủ kết quả kiểm kê đất đai năm 2010…Để tiên hành tốt nhiệm vụ đề ra, Tổng cục đề nghị Bộ TN&MT có kế hoạch tiếp xúc với các đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố trọng điểm để chuẩn bị trình Quốc hội thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2020.

Kết thúc Hội nghị, Quyền Tổng cục trưởng TCQLĐĐ Phùng Văn Nghệ phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển. “Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho TCQLĐĐ rất nặng nề. Tập thể TCQLĐĐ sẽ thống nhất, đoàn kết, cố gắng để đạt được những mục tiêu đó”, Quyền Tổng cục trưởng TCQLĐĐ Phùng Văn Nghệ nói.

monre.gov.vn

Tin cùng chuyên mục