Tập huấn phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Sáng ngày 20/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lớp tập huấn chức năng, quy trình mới trong phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ điện tử. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị - người sẽ ký số (ký nháy, ký cá nhân, ký phát hành văn bản đi); chuyên viên - người trực tiếp xử lý văn bản đến, dự thảo, lập hồ sơ trình giải quyết công việc của các đơn vị; văn thư các cấp đơn vị - người tiếp nhận văn bản đến, phát hành văn bản văn bản đi của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo đại diện của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cho biết, hiện nay, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ đã được kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản của Chính phủ, qua đó liên thông văn bản điện tử với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, tạo lập môi trường làm việc điện tử phục vụ quản lý và điều hành công việc, nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc. Đồng thời, hệ thống cũng đã hỗ trợ tích hợp hệ thống chữ ký số vào các ứng dụng công nghệ thông tin, thay thế dần cho phương pháp trao đổi văn bản giấy truyền thống, thực hiện cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tại buổi tập huấn, đại diện Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã giới thiệu một số chức năng mới trong hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ; Giới thiệu quy trình mới: quy trình dự thảo văn bản, quy trình xử lý phiếu trình giải quyết công việc, quy trình ký số văn bản phát hành; hướng dẫn và trình diễn các thao tác: xử lý văn bản đi - đến, theo dõi tiến độ xử lý đối với văn bản; ứng dụng chữ ký số và xác thực đối với văn bản,…

 

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn là cơ hội để các lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trong Bộ trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những tình huống xử lý trong thực tiễn công tác phù hợp với từng đơn vị cụ thể; nắm bắt và cập nhật thêm những kiến thức, văn bản mới để triển khai trong công tác quản lý, quá trình xử lý công việc. Đây cũng chính là thực hiện quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Monre

Tin cùng chuyên mục