Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành TN&MT

Ngày 29/9, tại TP. Quy Nhơn, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tài nguyên và môi trường năm 2017. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc- Ủy viên Ủy Ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần này nhằm mục đích gắn kết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thu thập, xây dựng quản lý, vận hành, công bố, cung cấp chia sẽ tích hợp dữ liệu TN&MT trong toàn ngành. Đồng thời hướng dẫn trao đổi về công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ. Từ kết quả trao đổi tại Hội nghị, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường nắm bắt những nhu cầu cũng như thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai ứng dụng CNTT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất và đề xuất chương trình, giải pháp hữu hiệu nhất trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành tài nguyên và môi trường.

Thời gian qua, toàn ngành TN&MT đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về ứng dụng, phát triển CNTT tài nguyên và môi trường, dữ liệu tài nguyên và môi trường, lưu trữ và thông tin tư liệu tạo sự chuyển biến tích cực về lĩnh vực CNTT, tạo điều kiện tiền đề thúc đẩy nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và các hoạt động của toàn ngành cũng như từng đơn vị thuộc Bộ và các Sở TN&MT. Cơ sở hạ tầng CNTT của ngành được đầu tư và có sự đổi mới phát triển mạnh so với những năm trước. Triển khai đạt kết quả về các ứng ụng CNTT phục vụ hoạt động của Bộ và các đơn vị trong ngành. Sử dụng văn điện tử trong hoạt động và trao đổi thông tin của Bộ và các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực mang lại hiệu quả thiết thực. Xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin, phần mền chuyên ngành và các phần mềm chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của các đơn vị trong ngành. Triển khai thành công nhiều chương trình đề tài, dự án, đề án về lĩnh vực CNTT. Đội ngũ chuyên trách CNTT của ngành có bước phát triển phát triển mới cả về số lượng và chất lượng. Với các thành tích, kết quả đạt được của ngành về lĩnh vực CNTT trong thời gian qua đã góp phần vào đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động từng đơn vị của ngành, góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, từng bước thực hiện Chính phủ điện từ và hiện đại hóa ngành TN&MT.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc- Ủy viên Ủy Ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc- Ủy viên Ủy Ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin phát biểu tại Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm các năm tiếp theo, ngành TN&MT đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường cải cách hành chính. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho các cơ quan, tổ chúc, doanh nghiệp và người dân. Ứng dụng CNTT hiện đại hiệu quả trong mọi lĩnh vực của ngành TN&MT, tạo môi trường làm việc thuận lợi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Ông Đặng Trung Thành- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định phát biểu chúc mừng Hội nghị
Ông Đặng Trung Thành - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu cùng nhau trao đổi, tọa đàm về thực trạng,vướng mắc trong triển khai ứng dụng CNTT và tình hình, kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT tại các Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ. Bên cạnh đó là các nội dung: Phổ biến Nghị định 73/2017 ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT; kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT; công tác đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin trong tình hình mới; chữ ký số và chứng thực chữ ký số áp dụng trong ngành TN&MT; chuyên đề kỹ thuật, công nghệ ứng dụng CNTT trong ngành TN&MT; quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển CNTT ngành TN&MT.

Ông Lê Vũ Hà- Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường tổng kết đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2016-2017
Ông Lê Phú Hà - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường tổng kết đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2016-2017

Đến dự phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc- Ủy viên Ủy Ban quốc gia về ứng dụng CNTT nhấn mạnh tầm quan trọng ứng dụng CNTT ngành TN&MT trong việc cải cách hành chính, quan trắc tự động, quản lý đất đai, khiếu kiện, khiếu nại: “Trong Hội nghị này tôi đề nghị các đồng chí nêu lên vấn đề câu chuyện ứng dụng CNTT để chúng ta cùng nhau trao đổi, rút ra những giải pháp tốt nhất về triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ. Tôi khẳng định ngành TN&MT sẽ vững mạnh, phát triển hơn nữa nếu chúng ta tăng cường đẩy mạnh ứng dụng CNTT”.

Monre

Tin cùng chuyên mục