Hưởng ứng cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam - Viet Solutions 2020

Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngày 8/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát động Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam - Viet Solutions 2020 nhằm đẩy nhanh chuyển đổi số để Việt Nam đi đầu về chuyển đổi số, nhằm thông qua chuyển đổi số để thay đổi thứ hạng Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam thành nước phát triển thịnh vượng.