Đẩy nhanh xử lý các hồ sơ phát triển dự án điện gió

Ngày 13/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ, nhằm chuẩn bị cho buổi làm việc với các Bộ ngành về chủ trương thống nhất trong Chiến lược phát triển điện gió.

Hội thảo về phát triển khoa học, công nghệ

Ngày 8-4, trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của ...