,

Ứng dụng công nghệ phòng, chống thiên tai

Qua thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đến giữa tháng 9/2023, nước ta chịu ảnh hưởng ...

Bảo vệ an toàn dữ liệu trên không gian mạng

Được coi là “mỏ vàng”, là “tài nguyên vô tận” của nền kinh tế số, dữ liệu trở thành một trong những đối tượng bị tấn công hàng đầu trong bảo đảm an ...