Kiểm toán chuyên đề quản lý tài nguyên khoáng sản

Chiều 1/3, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Công bố quyết định kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021.