,

Việt Nam - Hàn Quốc - Hoa Kỳ: Tăng cường trao đổi công nghệ xác định nguồn gốc hình thành các mỏ than, đất hiếm

Sáng 26/10, tại Hà Nội, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN&MT) phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức Lễ Triển khai Chương trình Nghiên cứu Khoa học của Đại sứ quán Hàn Quốc - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội (Korea - US ESFP).