,

Tạo điều kiện, môi trường cho cán bộ đổi mới, phát huy sáng tạo

Chiều 23-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị kỳ thứ 32 cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.
 

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 32.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Về bổ sung danh mục dự án và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Đề án tổng thể di dân tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, các huyện, thành phố rà soát đời sống, kiến nghị của người dân để báo cáo UBND tỉnh nhu cầu cần xử lý những công trình dở dang, công trình phát sinh. Cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện vận động để giúp người dân chuyển đổi nghề nghiệp, đẩy mạnh sản xuất để người dân có cuộc sống tốt hơn. Tỉnh giải quyết dứt điểm những khó khăn của người dân, tạo điều kiện tốt nhất để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành quyết toán các dự án theo đúng quy định. Từ nay đến năm 2024, trên cơ sở nguồn vốn để phân bổ cho từng dự án một cách chặt chẽ. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cho ý kiến vào nội dung phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang.

Lãnh đạo Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào dự thảo Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2030, các đại biểu cho rằng việc xây dựng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số cần thực hiện  đồng bộ,  đảm bảo kế thừa và đổi mới, trọng tâm nhưng không cục bộ, phát huy năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ, đồng thời tạo điều kiện, môi trường thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, phù hợp với thực tế của tỉnh. Đồng thời, cần đảm bảo mục tiêu phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài, bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu nguồn cán bộ trong phạm vi rộng hơn. Đối với cán bộ trẻ phải phấn đấu cấp xã có tỷ lệ cao hơn cấp huyện, cấp huyện cao hơn cấp tỉnh. Đối với cán bộ là người dân tộc phải bố trí phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tham gia ý kiến gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy để chỉnh sửa, bổ sung, thông qua, bảo đảm tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục