,

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp công dân của huyện Lâm Bình

Chiều 26-2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân của huyện Lâm Bình. Dự tiếp công dân có lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh đoàn. Buổi tiếp công dân được kết nối trực tuyến với điểm cầu huyện Lâm Bình.