TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT

1. Diễn biến thời tiết 24h qua: Ngày hôm nay (16/01), các khu vực trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất các khu vực phổ biến 11,0-13,0 độ.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT

1. Diễn biến thời tiết 24h qua: Sáng nay (16/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiệt độ thấp nhất ...